Preskočiť na obsah

Ukazovatele pripravenosti procesu deinštitucionalizácie

Mgr. Mária Kovaľová PhD.

4. Fórum poskytovateľov. „Na ceste ku komunitným sociálnym službám – podpora transformácie v EÚ a na Slovensku“


Bratislava, 23.08.2012