Preskočiť na obsah

ISO versus „štyri štyri osmička“

Príspevok porovnáva niektoré aspekty normy STN EN ISO 9001:2009spodmienkami kvality pre sociálne služby, ktoré sú uvedené vzákone č. 448/2008 Z.z. osociálnych službách vznení neskorších predpisov. Upozorňujena problematické prvky pri integrovaní podmienok kvality do systémového prostredia aplikovanej normy ISO vsociálnych službách, ako aj na úskalia hodnotenia dosiahnutej úrovne kvality podľa zákona osociálnych službách.