Preskočiť na obsah

Komunitný plán sociálnych služieb

OPATROVATEĽSKÝ MODEL

Vzhľadom na stúpajúci záujem o naše poradenské služby a sprevádzanie aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce alebo mesta, sme zaradili tento produkt do nášho portfólia poradenskej činnosti v oblasti sociálnych služieb.

V prípade Vášho záujmu sme pripravení a so skúsenosťami aj v tejto oblasti, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalifikovanú prípravu tohto strategického dokumentu, ktorý je vyžadovaný zákonom o sociálnych službách. Tento proces je pomerne náročný na koordináciu všetkých zúčastnených strán a obvykle trvá viac ako štyri mesiace.

Skladá sa z týchto základných modulov:

  1. Spracovanie harmonogramu prác a návrhu postupov.
  2. Vytvorenie pracovných orgánov.
  3. Spracovanie analytickej časti v súčinnosti so zainteresovanou verejnosťou.
  4. Spracovanie návrhu intervencií v súčinnosti so zainteresovanou verejnosťou.
  5. Spracovanie návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb a predloženie na rokovanie zastupiteľstva.
  6. Prípadné korekcie dokumentu.
V prípade záujmu môžeme vykonávať kontinuálne poradenstvo pri samotnej aplikácii a validácii dokumentu.
Podrobnejšie informácie radi poskytneme pri osobnom kontakte.