Preskočiť na obsah

Vzdelávanie

Naša spoločnosť má kurzy akreditované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Všetky reagujú na potreby poskytovateľov sociálnych služieb, s ktorými sme sa stretli nielen počas našich doterajších školení, ale aj pri auditoch kvality sociálnych služieb alebo pri implementácii systémov manažérstva kvality do sociálnych služieb. Sú výsledkom dlhých diskusií s vami, manažmentom a prvokontaktným personálom sociálnych služieb a veríme, že spolu s vami sa ich budeme naďalej dotvárať a modifikovať tak, aby mohli uspokojiť čo najviac vašich potrieb.

1 Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
2 Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách
3 Manažér kvality v sociálnych službách
4 Sociálny manažment a organizácia práce v sociálnych službách
5 Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním
6 Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách
7 Inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

Všetky vzdelávacie programy preberá, organizuje a administratívne spravuje Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, ktorá zahájila svoju činnosť 6. februára 2014 v Holíči.