Ste v dobrých rukách

 • Majiteľka a konateľka spoločnosti
 • Audítorka pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality
 • Manažérka kvality
 • Garantka odborných metodík spoločnosti
 • Garantka implementácie modelu CAF a EFQM
 • Supervízorka
 • Lektorka
 • Majiteľ spoločnosti
 • Audítor pre výkon externého auditu v systéme manažérstva kvality
 • Manažér kvality
 • Garant implementácie podmienok kvality a systému manažérstva kvality ISO
 • Vývoj produktov spoločnosti
 • Lektor
 • Manažérka kvality
 • Garantka dokumentačného systému pre opatrovanie
 • Supervízorka
 • Lektorka
 • Manažérka kvality
 • Lektorka
Návrat hore