Preskočiť na obsah

Publikácie

Staroba - vysoká škola viery

Martin, Osveta 2008. ISBN 978-80-8063-271-7

Sme zaplavení návodmi a radami na udržanie si čo najdlhšej mladosti. Neučia nás však, ako žiť v starobe. Neučia nás ju prijať ani u seba, ani u iných ľudí. Dokonca nás neprivedú ani k pochopeniu iných ľudí v ich

životnej etape. Únik tohto druhu spôsobí, že jedného dňa si náhle, zjavne a neodvratne uvedomíme, že nás staroba dostihla a neurobili sme príliš veľa pre to, aby sme sebe a starobe rozumeli. Je preto

skutočným požehnaním a porozumením práve odchádzajúcej, prítomnej a prichádzajúcej etapy.

Na vysokú školu viery sa môže prihlásiť každý človek, pretože Boh daroval každému semeno viery a lásky. Prajem nám všetkým, aby nás staroba neprekvapila, aby sme sa na ňu pripravovali spoločne a zodpovedne. Na tejto ceste nás môže sprevádzať aj táto kniha.
Mgr. Mária Kovaľová, PhD., autorka

Kniha je nepredajná.

Z obsahu

 • Starnutie ako biologický - fyziologický proces.
 • Duchovná starostlivosť o seniorov v rôznom prostredí.
 • Príprava na starnutie.
 • Pastorálne možnosti revitalizácie viery starnúceho človeka.
 • Vízia a stratégia diakonickej práce na Slovensku formou zborovej a inštitucionálnej diakonie.
 • Vzdelávanie laických pastorálnych pracovníkov a opatrovateľov pre duchovné sprevádzanie starého človeka.
 • Láska ako charizma opatrovateľa
 • Bohoslužby pre seniorov pripravované laikmi.

 

Diakonia ako sociálny podnik

Žilina, MASM 2008. ISBN 978-80-85348-77-4

Alfred Jäger je profesorom systematickej teológie na Cirkevnej vysokej škole Bethel. Stal sa známym svojimi publikáciami o cirkevnom neziskovom sektore a manažérskych seminároch.

V publikácii, ktorú vydávame na Slovensku sa snaží objasniť význam moderného manažmentu na vedenie diakonických zariadení, z ktorých väčšina sú zariadenia sociálnych služieb. Tie je nutné naďalej kvalifikovane rozvíjať a preverovať kvalitu riadenia na všetkých úrovniach. Musí sa postaviť na základ nových koncepcií riadenia, ktoré zasahujú až do každodennej práce.

Autor okrem iného poukazuje na prekonané a dávno spochybnené koncepcie riadenia v cirkevných zariadeniach a na nutnosť ich prekonať. Konečným cieľom autora je snaha sprístupniť koncepciu diakonického manažmentu.

Kniha je nepredajná.

Z obsahu

 • Manažment v diakonii
 • Teológia a ekonomika v diakonickom riadení
 • Od diakonického ideálu popri praktickej koncepcii až po diakonický kontroling
 • Diakonická podnikateľská politika budúcnosti
 • Miesto diakonie v Slovenskej republike po roku 1989

 

Zápisky z Afriky a Ázie

Tabita n.o. 2009. ISBN 978-80-970209-7-2

Dať dokopoy zápisky všetkých piatich generácií dobrovoľníkov programu GLEN na Slovensku som považovala za skvelý nápad... Trochu zo svojej brilantnosti strácal počas chvíľ, keď

sme poslali prvý, druhý, tretí... e-mail, snažili sa zohnať všetkých dobrovoľníkov, presviedčali sme ich o skvelom nápade, pripomínali sa im a dávali nové a nové termíny na odovzdanie textov a fotografií. Tieto chvíle občas prešli do riadnej výzvy. Ale keď začali prichádzať prvé zápisky pripravené do tlače a ja som sa do nich jednej noci začítala, v mysli sa mi znova vynorili už takmer zabudnuté spomienky, usmievajúce sa tváre a krásne scenérie z fotografií, ktoré mi každé leto posielali "moji" dobrovoľníci. V ich jednotlivých úryvkoch som objavila doteraz nepoznané momenty a zážitky. A skvelý nápad získal opäť na svojej brilantnosti.

Táto kniha je dôkazom, že dobrovoľníci svoj "stratený čas" nachádzajú opäť vo veselosti a radosti prameniacej v ich vlastnom srdci či srdciach ľudí, ktorých stretli v Juhoafrickej republike, Tanzánii, Keni, Ugande, Ghane, Mozambiku, Zambii, Senegale, Indii, Kambodži či Mongolsko a ktorých stretávajú aj dnes v najrôznejších kútoch našej planéty.

Zastavte sa a možno v nasledujúcich výpovediach objavíte kúsok seba.

Ing. Darina Maňurová

manažérka kolektívu autorov a koordinátorka programu GLEN na Slovensku - Tabita n.o.

Bližšie informácie o knihe, ale aj o dobrovoľníkoch v Afrike a Ázii získate na adrese

http://www.glen-slovakia.org