Preskočiť na obsah

Tabita IKSS

Inštitút kvality v sociálnych službách

O Tabite IKSS

Nezisková organizácia Tabita n.o. v rámci svojho programu Seniori a obchodná spoločnosť Tabita s.r.o. v rámci svojho podnikateľského zámeru podpísali v septembri 2003 Memorandum o spolupráci, ktorým založili Inštitút kvality služieb pre seniorov. Odborným garantom IKSpS bol do roku 2007 Hans Joachim Ansheidt, auditor TQM v rámci EÚ, autor a spoluautor aplikácií ISO a EFQM do oblasti sociálnych služieb v Nemecku. Od roku 2007 sa inštitút premenoval na Inštitút kvality sociálnych služieb a má vlastných pracovníkov kvalifikovaných v oblasti systémov manažérstva kvality a v prevádzkovaní sociálnych služieb.

Inštitút vznikol ako pokračujúci program zvyšovania kvality v sociálnych službách, ktorý sa na Slovensku vyvinul z projektu EU SenioBench project (2000 – 2003). Cieľom tohto projektu bolo porovnanie kvality sociálnych služieb pre seniorov v štátoch EÚ a V4. Financovala ho Nemecká vláda. V štátoch V4 ho realizovala Tabita n.o. Pilotne bol zavedený systém EFQM do zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v Maďarsku (Budapest), Českej republike (Libice), Poľsku (Krakow) a na Slovensku (Bratislava) - viď sekciu "Projekty" a Referencie".

Programová náplň IKSS

  1. Zvyšovanie kvality existujúcich služieb pre sociálne služby
  2. Zvyšovanie kvality a kompetentnosti manažmentu sociálnych služieb
  3. Poradenstvo a sprevádzanie pre zaistenie kvality v sociálnych službách
  4. Výmena skúseností medzi poskytovateľmi sociálnych služieb
  5. Pomoc pri nadväzovaní medzinárodných partnerstiev
  6. Budovanie kapacít, výmena know-how v starostlivosti o klientov v sociálnych službách

 

V súčastnosti je IKSS transformované do obchodnej spoločnosti Tabita-IKSS s.r.o. a zabezpečuje implementáciu podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách.