Preskočiť na obsah

Kontakt

Názov firmy: Tabita s.r.o. Tabita - IKSS s.r.o.
Sídlo firmy: 906 45 Štefanov č. 241 906 45 Štefanov č. 241
Konateľka: PhDr. Mária Kovaľová PhD, MHA PhDr. Mária Kovaľová PhD, MHA
Telefón: 0905 543 245 0905 543 245
Fax: 034 6537 208 034 6537 208
E-mail: tabita@tabita.sk tabita@tabita.sk
Údaje pre fakturáciu
IČO 36 408 760 50 301 861
IČ DPH SK2120288478
DIČ 2 021 699 350
Číslo účtu 262 452 0820/1100
SWIFT TATRSKBX TATRSKBX
IBAN SK19 1100 0000 0026 2452 0820
Peňažný ústav Tatrabanka a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava
Platca DPH nie áno
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Trnave ; vložka číslo:  24967/T, Oddiel: Sro Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Trnave ; vložka číslo:  37818/T, Oddiel: Sro

 

Kontaktný formulár