Zvýšte kvalitu vo svojom zariadení

Ponúkame celý rad doplnkových a voliteľných modulov, ktoré síce nie sú pre plnenie podmienok kvality nevyhnutné, ale podstatnou mierou vylepšujú riadenie kvality. Dnes sú u našich klientov známe aj ako „Metodické príručky“. 

01.

Metodická príručka riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych službách

02.

Metodická príručka opatrovateľského procesu s individuálnym prístupom podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel

03.

Metodická príručka individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie

04.

Metodická príručka riadenia rizík v sociálnych službách

Návrat hore