Metodická príručka opatrovateľského procesu s individuálnym prístupom podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel

Ako odborne pracujú opatrovatelia v našich zariadeniach sociálnych služieb? Na túto otázku odpovedáme jednoducho – pracujú tak ako najlepšie vedia.

V mnohých zariadeniach najväčšiu skupinu personálu tvoria práve opatrovatelia. Na vzdelávacom trhu pôsobí viacero vzdelávacích inštitúcií, ktoré realizujú opatrovateľské kurzy. Ich absolventi prichádzajú s rôznymi úrovňami vedomostí a zručností. V prípade, že nám funguje vlastný komplexný model opatrovania, môžeme nového pracovníka zaradiť do opatrovateľského procesu s vypracovanými opatrovateľskými štandardmi. Ak však nemáme vypracovaný model, potom si prirodzene opatrovateľ/ka vytvorí svoj pracovný režim/harmonogram práce. Ale stačí nám k plneniu podmienok kvality harmonogram opatrovateľských výkonov a zaznamenávanie týchto výkonov?

Metodická príručka je vypracovaná tak, aby pracovné a odborné postupy splnili nasledovné štandardy:

V metodickej príručke prestavujeme opatrovateľský model podľa prof. Moniky Krohwinkel. Profesorka Monika Krohwinkel sa narodila v roku 1941 v Hamburgu. Pôvodným povolaním je sestra a pôrodná sestra s ukončeným vzdelaním v Nemecku a v Anglicku. V roku 1984 – 1988 študovala vedný odbor ošetrovateľstvo – opatrovateľstvo a pedagogiku v Manchestri. Pracovala ako sestra a neskôr ako učiteľka ošetrovateľsko – opatrovateľskej pedagogiky a výskumu. Niekoľko rokov bola pedagogickým pracovníkom pre opatrovateľskú prax a ošetrovateľsko – opatrovateľskú pedagogiku, vedu a výskum. V rokoch 1988 – 1991 realizovala výskumný projekt „Komplexný opatrovateľský proces na príklade starostlivosti o klienta po mŕtvici.“ V roku 1988 sa stala vedúcou oddelenia výskumu Agnes – Karl inštitútu ošetrovateľstva a opatrovateľstva. V roku 1993 bola prvou profesorkou pre výskum ošetrovateľstva a opatrovateľstva v Nemecku. Zároveň prevzala poradenskú činnosť k rozvoju profesionálnej opatrovateľskej starostlivosti, účasť vo výboroch a pracovných skupinách vo výskume na národnej a nadnárodnej úrovni. Od roku 1993 je členkou interdisciplinárnej etickej komisie pri Deutschen Vereins zur Förderung von Pflegewissenschaft und Pflegeforschung. V súčasnosti je emeritnou profesorkou na Evanjelickej odbornej vysokej škole v Darmstadte v Nemecku. V roku 1984 zverejnila svoj koncepčný model 13 aktivít a existenčných životných skúsenosti (AEDL), ktorými rozšírila denné aktivity Nancy Roper (Life Activities) a Juliane Juchli (1977). Neskôr ho obohatila o ďalšiu aktivitu a to vzťahy, ktoré si človek vytvára počas svojho života a ktoré ovplyvňujú aj komplexnú opatrovateľskú starostlivosť.

„Model procesu aktívneho opatrovania“ Moniky Krohwinkel je silne ovplyvnený teoretikmi ako Oremová, Peplau, Travelbee, Hendersonová, Logan, Thierney a psychológmi Maslowom a Rogersom. Podľa jej opatrovateľského modelu pracujú dnes už tisícky zariadení sociálnych služieb najmä v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Luxembursku, Belgicku a v Holandsku.
Prof. Monika Krohwinkel vo februári 2016 vyškolila prvých lektorov na Slovensku pre spoločnosť Tabita s.r.o. a Akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Druhá časť  metodiky obsahuje návrh formulárov dokumentačného systému, ktorý je upravený podľa Modelu Moniky Krohwinkel.

V cene komplexného produktu nájdete

Metodickú príručku si môžete zakúpiť aj so školením v cene 469€, pomocou ktorého získate schopnosť pracovať s Metodickou príručkou opatrovateľského procesu s individuálnym prístupom podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel a učebný materiál pre interné školenia. Školenie nenahrádza komplexné vzdelanie v danej oblasti.

Záväzná objednávka


Návrat hore